Fouten

Bij het verwerken van het verzoek zijn de volgende fouten opgetreden:

  • The OIN_Dienstaanbieder field is required.
  • Betrouwbaarheid: alleen waarde 1 tot en met 4 is toegestaan.
  • The Dienst_ID field is required.
  • The Return_Url field is required.